Phản Nghịch

Khách đến Ngồi đầy Một Bàn Lại Một Bàn, Hướng Nhu Kiên Trì Ngồi Trong Góc, Không đi Ngồi ở Bàn Chính, Cùng Người Thân Cách Một Khoảng Cách Rất Xa, Vì Muốn Yên Tĩnh Cũng Vì Tránh đi Sự Oanh Tạc Giục Kết Hôn.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »