Nukenai Seiken-chan

Giống như Excalibur, Excalia này cần phải được rút khỏi một thứ gì đó... một bệ đỡ. Nhưng vấn đề là, đối với Seiken-chan thì bệ đỡ là quần lót của cô ấy. Note: Seiken nghĩa là thánh kiếm.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »