Nỗ Lực

Dù khả năng ta không có, những hãy luôn nỗ lực để vươn tới đỉnh cao thế giới...ai có thể lên đến đỉnh sẽ được trao quyền kiểm soát thế giới.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »