Thế Doãn Kỳ lại bảo.

Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được đâu. Vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi.

Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.

Sau đó, không đợi Hiệu Tích trả lời, Doãn Kỳ đã ngắt máy.

Tuần tự xóa đi số điện thoại của cậu.

Xốc lại ba lô trên vai, tiến về phía trước.

Ánh nắng phương Bắc rất lạnh. Anh nhớ Hiệu Tích từng nói như vậy. Ấm áp giống như một giấc mơ không thực. Khiến cho người ta không ngừng luyến lưu.""/>
Niên Luân

[Dịch giả: A Giác
Designer: Chưa cập nhật
Đam mỹ, Đồng nhân, SE, Thầm mến, Thâm tình, Thanh xuân vườn trường, Thực tế]

Văn án: "Thực ra cậu cần gì? Cậu nói đi, mình cho cậu. Cậu đừng đi nữa. Hiệu Tích gần như bật khóc.

Thế Doãn Kỳ lại bảo.

Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được đâu. Vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi.

Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.

Sau đó, không đợi Hiệu Tích trả lời, Doãn Kỳ đã ngắt máy.

Tuần tự xóa đi số điện thoại của cậu.

Xốc lại ba lô trên vai, tiến về phía trước.

Ánh nắng phương Bắc rất lạnh. Anh nhớ Hiệu Tích từng nói như vậy. Ấm áp giống như một giấc mơ không thực. Khiến cho người ta không ngừng luyến lưu."

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »