Những Năm Tháng Ta Làm Đại Tiên

Một thiếu niên có dị cốt bẩm sinh, không ngờ trở thành Xuất Mã Tiên. Nhưng không ngờ là từ khi lên đại học, bắt đầu cuộc hành trì đầy linh dị, làm quen với truyền nhân nam phái "Thiên Hoang Đạo Điển". Từ đó khám phá ra một bí mật động trời.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »