Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết Là Một Tác Phẩm Khá Hay Trong Những Tác Phẩm Hoa Thanh Thần. Tác Phẩm đầu Tiên Mà Mình đọc Của Nhà Văn Này Là Mối Lương Duyên Trời Đánh, Từ đó Hoa Thanh Thần Trở Thành Nhà Văn Yêu Thích Của Mình.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »