Nhật Ký Nuôi Vợ

Năm Tám Tuổi, Hoa Vi Vi được Nhận Nuôi, Nhưng Nhà Họ Cao Nhận Nuôi Cô Không Phải Làm Con Nuôi, Mà Muốn Nuôi Con Dâu. Nhưng Vốn Cao Kỳ Lãng Không Muốn Cưới Cô, Anh Còn Tuyên Bố, Nếu Cô Dám Gả Cho Anh, Ngày Ngày Anh Sẽ Khiến Cho Cô Phải Khóc!

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »