Ngón Tay Anh ấy Làm Tôi Phát điên

Mỗi điểm trên người bị ngón tay anh ấy đụng vào đều khiến tôi nóng cháy và nhói đau… chúng tôi bí mật quấn lấy nhau bên vòi nước gội đầu… Nếu anh ấy còn tiến xa hơn nữa, tôi sợ sẽ không kiềm được tiếng rên của mình mất…

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »