Ngày Em Đến

Lúc Rời Khỏi Khách Sạn, Vệ Cẩm Huyên để Tiểu Trịnh ở Lại đó Chăm Sóc Người Nhà Trần Bình Bình, Bảo Lão Trịnh Và Những Người Khác Về Nghỉ Ngơi. Trương Tư Ninh Cũng Bảo Hứa Dương đi Về, Hiện Tại Cửa Hàng Hoa Chắc Chắn Không Có Cách Nào Buôn Bán được.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »