Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Đây là câu chuyện của một vị thần y vừa sống lại đã “được tin vui làm mẹ”, từ đó mẹ chiếc con côi… vượt ngũ môn, trảm lục tướng, chém trà xanh, ngược cặn bã, cuối cùng cũng tìm được “cha hoang”.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »