Mật Ngọt Hương Đào

Độ dài: 66 chương
Chuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên
Biên tập: Tiểu Sên

Một câu chuyện xưa thú vị giữa một vị thượng tiên và một thiếu nữ đào tinh.

Còn có tên khác là Thượng tiên

Nhân vật chính: Đình Hòa, A Đào

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »