Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân

Tỉnh lại, mất trí nhớ, tự nhiên thấy mình có 2 cơ thể và điều khiển được cả 2 cùng 1 lúc (Đại khái là như Pain, nhưng ít xác hơn).

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »