Kẻ Bị Ruồng Bỏ Sống Sót Tại Vùng Biên Giới Và Trở Thành Pháp

Julia, một thanh niên bị đồng đội bỏ rơi vì bị coi là yếu nhớt, và cuối cùng bị [Twilight] hấp thụ.Hai năm trôi qua, cậu ấy đã phải điên cuồng tìm mọi cách để sống sót trong [Twilight] - nơi tỉ lệ sống sót bằng 0, cuối cùng, cậu trở về cùng với những kĩ năng mạnh mẽ của mình.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »