Jinrou Game 2 - The Beast Side

Trong trò chơi này, chúng ta có 12 người chơi, cùng với cả 3 ma sói, họ lại bị nhốt vào một ngôi trường lần nữa, điều gì sẽ xảy ra?

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »