Jaianto Ojosama

Tôi không thể tin rằng tiểu thư nhà tôi lại to đến thế.Fujido Okiro là người lãnh đạo một tập đoàn có quy mô lớn về mặt hàng máy bán nước tự động của Nhật Bản và phục vụ bên cạnh cô ấy là người quản gia cá nhân của cô ấy, bác sĩ lập dị Sebastion.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »