IB - Instant Bullet

Mọi thứ trên thế giới này đều là kẻ thù của tôi.Thằng con trai, kẻ được gọi là quỷ. Nó có thể cứu thế giới? 

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »