Huyễn Ma Chi Chiến

Vào một thời đại không rõ, đạo nghĩa không còn, lòng người sa ngã. Người và Ma kết hợp thành một. Thế giới xuất hiện ma đầu tiên. Từ đây, ma đạo tung hoành, tàn hại sinh linh...

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »