Hệ Thống Xuyên Nhanh: Lão Đại Phản Diện Không Dễ Chọc

Lăng Thanh Huyền Nữ chính quản lý 3000 vị diện chết bất đắc kỳ tử. Để tìm lại mạng sống và ký ức của mình, nữ chính đã cảm hoá nam chính từ tiểu hắc liên trở thành tiểu bạch liên, nữ chính dùng hành động thực tế để nói cho các hoa đào xung quanh nam chính biết : Dù ở thế giới nào, bố của ngươi vẫn là bố của ngươi!

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »