Hệ Thống Xuyên Không Hỏa Tốc: Lão Đại Phản Diện Không Dễ Chọc

Nữ chính, người quản lý ba nghìn tài khoản Planes - Lăng Thanh Huyền chết vì tai nạn ngoài ý  muốn, vì để tìm lại sinh mệnh và ký ức, đã tẩy trắng nam chính từ đóa tiểu hắc liên lại thành đóa tiểu bạch liên, nữ chính dùng hành động thực tế của mình, dạy dỗ cho những con hồ ly tinh bu quanh nam chính rằng: Cho dù ở thế giới nào, bố của ngươi vẫn là bố của ngươi!

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »