Hái Hồng

Chu Hồng Hồng đem Gói Thuốc đặt ở Phòng Bếp, Vốn định Dặn Hắn Nhân Lúc Còn Nóng Thì Chườm Lên, Lại Thấy đám Người Kia Mồm Miệng Tía Lia, Cô Không Tiện Nói, Liền Bỏ Về.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »