Gin To Kin

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Gin To Kin - Bạc Và Vàng
Tác giả: Fukumoto Nobuyuki.

Truyện theo chân Tetsuo Morita vào thế giới ngầm...


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »