Garden Sphere

Để chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, Roh, hoàng tử của Karna, được đính ước với Sukur, công chúa của Horun. Hai người họ lần đầu tiên được gặp nhau tại &#39Garden Sphere&#39, một cung điện tách biệt và họ phải sống với nhau trong vòng 1 năm trước khi được công bố với tất cả thần dân.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »