Gặp Nhau Chưa Chắc Đã Là Hữu Duyên

Thể loại : SE ( có thể hiểu theo một cách khác là OE), hợp đồng hôn nhân, tra nam, ngược tâm ngược thân

Một mẩu truyện ngắn do chính tay mình viết <3

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »