Furyou Taimashi Reina

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Furyou Taimashi Reina -
Tác giả: Otosama.

Reina Suzuno, nữ sinh mới chuyển đến đã khiến cho đám bạn cùng lớp chết lặng bởi vẻ ngoài khó gần, ngôn từ sặc mùi chợ búa và những hành động như thể bắt nạt bạn học. Cô ta có thực sự là một kẻ bắt nạt không? Rõ ràng không, đây chính là cách trừ tà của chị đại cao tay ấn này: trừ tà bằng những ngôn từ của dân chợ búa


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »