Fungus And Iron

Hành tinh đó là một xã hội bị quản lí hoàn toàn. Nhân loại bị loài nấm chi phối, toàn bộ tự do bị cướp mất. Chiến binh mạnh nhất - Dante đã gặp một thiếu nữ và rồi qua đó cậu có quyết tâm lấy lại công lí cho thế giới này. Và như vậy, thiếu niên đó phản bội hành tinh. Vì để gặp lại cô gái đó. Truyện được đề xuất bởi tác giả Attack on Titan và Blue Lock.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »