Doujinshi: Sherlock X Hobbit

Doujinshi AU Sherlock x Hobbit. Khi các couple Johnlock, Smaugbo và Thorinbo gặp nhau :"> PS: Sherlock và Thorin đều là tsundere chính hiệu.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »