Cứu Thế Giới đi, ông Chú!

Ông chú 29 tuổi vì cứu người mà chết, người sáng lập thế giới tâm tình mâu thuẫn cho hắn một cơ hội cứu thế giới, để hắn đến thế giới khởi nguyên tu luyện thành thần... sau đó lấy tâm thế giới của hắn để cứu địa cầu

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »