Cung Đấu LIVE

CUNG ĐẤU LIVE Nội dung: 20 nữ minh tinh đang nổi tuyến 1, 2 ở trong giới giải trí, cùng lúc xuyên không vào trong cung đình của 1 triều đại nào đó, tiến hành 1 trận "đại khiêu sát" cung đình. Với lại Tần Hiểu đã từng bị bôi đen đến thương tích đầy mình dựa vào năng lực và trí tuệ để trở mình, sủng quan hậu cung. NHÓM DỊCH: Sweet Comic Translater: Lavender Editor: Lã Tử Hàn Vy (Ray) TRUYỆN ĐƯỢC PHÁT HÀNH NHANH NHẤT TẠI WEBSITE NETTRUYEN !

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »