Cô Ấy Là Để Sủng!

Khi có cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi anh, tại sao lại sủng vợ đến vậy?

Anh lúc đó, chỉ đáp:

"Tôi từng nghe câu phụ nữ là để sủng, không phải để ngược. Câu nói đó rất đúng, vả lại vợ tôi là người tôi yêu, tôi không sủng cô thì sủng ai đây? Ngoài cô ấy...tôi chưa từng yêu ai, cô ấy là người đầu tiên làm tôi động lòng"

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »