Chúng Ta Không Thể Học

Sẽ ra sao nếu bạn phải làm gia sư văn học cho một thiên tài toán và toán cho một đứa thiên tài văn học. Hãy trải nghiệm cùng với nhân vật chính của chúng ta, một học sinh tuy chẳng phải thiên tài nhưng phải nhận trách nhiệm gian lao này

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »