Chưa Đụng Tường Nam

Chưa đụng Tường Nam: Câu Thành Ngữ đầy đủ Là “chưa đụng Tường Nam Chưa Quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý Chỉ Sự Cố Chấp, Chưa đến Mức Bế Tắc Thì Không Chịu Hồi Tâm Chuyển ý.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »