Chiến Lược Dị Giới Của Nữ Vương Swarm Bệ Hạ

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Chiến Lược Dị Giới Của Nữ Vương Swarm Bệ Hạ - Her Majesty's Swarm ; Joou Heika No Isekai Senryaku
Tác giả: Warita Koma.

Bất ngờ bị chuyển sinh đến dị giới, cô nàng game thủ bất ngờ trở thành nữ vương loài swarm, y như trong game cô từng chơi.Một thể loại game chiến thuật  tương tự StarCraft Hành trình trở thành Nữ Vương chiến lược tài ba thống trị isekai bắt đầu!


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »