Cây Xương Sườn Thứ Hai

Trì Đông Chí Gặp Lương Hạ Mạt Phải Chăng Là Số Kiếp, Một Lần Té Ngã Lại Một Lần Té Ngã, đầu Cứ Cắm Xuống đất, Bể đầu Chảy Máu Còn Chưa đủ, Cần Phải Nát Sọ Mới Thấm Tháp, đây Tuyệt đối Là Chân Lý.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »