Caterpillar

Câu chuyện diễn ra trước những sự kiện trong “Arachnid” khoảng 1 năm. Nhân vật chính là Caterpillar – Sâu Bướm, một sát thủ của Tổ Chức.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »