Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chuyện Là Hợp đồng Lao động Tôi Kí Với Nhà Xuất Bản Cũng đã đến Hạn Rồi, Họ Muốn Hẹn Gặp Tôi để Bàn Chuyện Có Gia Hạn Thêm Hợp đồng Không Và Các điều Khoản Trong Hợp đồng, Chuyện Này Không Thể Chỉ Nói Qua Loa Trong điện Thoại Nên Cần Tôi đi Một Chuyến.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »