Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Trong Cái Hoàn Cảnh Nguy Ngập Nhường ấy, điều Duy Nhất Nam Chính Quan Tâm Chính Là Làm Sao Cho ông Anh Trai Hờ Hoàng đế đừng Giết Mình, Bất Kể Là Nịnh Nọt, Khóc Lóc ỉ ôi, Không Nề Hà Làm Việc Khi được Giao Hay Xả Thân Cứu Hoàng đế, Hễ Chuyện Gì Có Thể Tạo được Miếng Thiện Cảm Là Nam Chính đều Làm Sạch

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »