Bình Tĩnh Làm Phi

Editor: Yul Yuuki

Giới Thiệu:

"Truyện hướng theo thể loại cung đấu, kể về Quý Phi phải bình tĩnh, suy nghĩ và lên kế hoạch kĩ lưỡng cho từng bước đi để ứng biến với những tình huống khó khăn trong cung,....."

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »