Báo Thù

Nếu tha thứ là đúng đắn, thì mặc kệ con mẹ nó đúng với chả đắn đi! Cha à, con sẽ chọn con đường sai trái. Có thù, tất phải báo!

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »