Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới -
Tác giả: Đang cập nhật.

Vốn dĩ hai giới tiên phàm ngăn cách, cho tới một ngày Lý Tinh Hà ngoài ý muốn thu được hệ thống Thiên Cơ Bảng của Thiên đình, từ đó bắt đầu vui vẻ giao dịch với thần tiên các nơi, thần tiên vui vẻ vô cùng: smartphone của nhân giới thật là thú vị…


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »