Bá Hoàng

Tái hiện trận chiến Trác Lộc trong truyền thuyết, giữa Tộc Cửu Lê và Tộc Huỳnh Đế, Viêm Đế. Một cách nhìn mới về con đường thành ma của Si Vưu, bạo quân Huỳnh Đế...

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »