Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ Của Tác Giả Dã Cố Giai Kể Về Một Chàng Trai Khuynh Hướng Tình Dục Của Anh Có Vấn đề Rồi, Con Trai Chỉ Có Thể Nắm Tay Con Trai Thôi.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »