Asura

ASURA là nhà vô địch của narakas (địa ngục) nóng, nhưng không còn ai để anh ta thách đấu nữa. Sau đó, anh ta nghe thấy Indra, sinh vật mạnh nhất trên thế giới, đã xuất hiện…

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »