1-Nen A-Gumi No Monster

Một ngôi trường nơi mà nữ sinh trở nên ranh ma và cần 1 giáo viên đứng ra dạy dỗ và main của chúng ta chính là người đó.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »