Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 97Thanh âm tựa hồ còn quanh quẩn trong cổ họng ba người, lại rốt cuộc không nói ra được nửa chữ.

Tình cảnh trước mắt làm cho sắc mặt bọn họ có chút vặn vẹo, rốt cuộc tìm không được từ ngữ nào khác để hình dung cảnh tượng hùng vĩ trước mặt.

Nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.