Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 30Mọi người lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại Phượng Chấn, Vân Ngạo Thiên, còn có Phượng Cửu Ca nàng.

Nếu không có người ngoài, bắt đầu trò chuyện thẳng thắn.

Lão gia tử còn chưa mở miệng, Phượng Cửu Ca đã dâng nội đan của Bá Vương Băng Long cấp mười một lên, hướng về phía Phượng Chấn vẻ mặt lấy lòng tươi cười: “Lão gia tử, đây là sính lễ của phu quân nhà ta.

“Còn chưa thành thân đã gọi phu quân, không biết xấu hổ!” Phượng Chấn trừng Mắt Phượng Cửu Ca một cái, lúc này mới thật cẩn thận nâng nội đan ma thú lên tinh tế quan sát.

Thập nhất cấp ma thú nội đan, trong lịch sử từng xuất hiện một viên.

Nghe nói lúc ấy mười mấy Tử Khí Tôn Giả hợp lực bắt được một con Thổ Long Độn Địa cấp mười một, cuối cùng tử thương hơn phân nửa mới có được một ma đan, hiện giờ lại dễ dàng xuất hiện trong tay tên này, thật giống như một giấc mộng a.

Bất quá người luyện đấu khí trời sinh đối với ma thú nội đan có một loại năng lực giám thức, chỉ nhìn khí tức liền biết là thật hay giả.

Nội đan lợi hại như thế, nếu như vận dụng đúng cách, tuyệt đối tương đương với công lực trăm năm.

Từ khi Vân Ngạo Thiên vào cửa, Phượng Chấn liền tinh tế đánh giá nam nhân kia.

Diện mạo tuấn dật, đường cong môi mũi quả lệ.

.

Đọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.