Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 35Vương lão Tam một lần nữa mang giày vào, nói: “Vẫn là tướng quân có tầm nhìn xa trông rộng, biết chạy tới huyện Bình Trữ.

Trong quận Bộc Dương cũng chỉ có tình thế ở phía Nam huyện Bình Ninh tốt hơn một chút.

Thấy chưa, giày trên chân ta là vừa rồi đi tới trấn kia cướp được, ta đây từ khi sinh ra vẫn chưa được mang giày vải bao giờ.”Binh lính trẻ nói: “Không phải tướng quân có tầm nhìn xa trông rộng, là chúng ta vốn gần Bình Trữ, ta nghe tướng quân nói, Triệu tướng quân cùng Tạ tướng quân cũng đều sắp đến Bình Trữ, bọn họ đến vừa chiêu binh vừa lấy lương thực, nhất là Tạ tướng quân, bị phản quân phục kích, thương vong thảm trọng, khẳng định phải bắt không ít người từ huyện Bình Trữ.

Đến lúc đó huyện Bình Trữ này không biết biến thành cái dạng gì nữa.””Đi, trở về, phải dựng bếp rồi, Triệu Lục là người tham lam, chúng ta đến muộn chắc ngay cả một chút đồ cũng không còn.”Binh lính trẻ tuổi cũng vỗ vỗ đất trên người đứng lên, tiện tay ném cỏ đuôi chó xuống sông: “Nghe nói Triệu Lục ở huyện Bình Trữ đâm người?”Vương lão tam cảm khái: “Cũng không hẳn, người y đâm vẫn là một thiếu niên nhỏ, nhìn cũng chỉ hơn mười tuổi, đâm xong còn không cho người ta đi khám đại phu, nói không chừng hiện tại người đã chôn rồi.

Một đứa trẻ tốt như thế, đứa trẻ đó trạc tuổi đứa con lớn của ta, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, nhìn rất thư sinh.””Ta đã hỏi Triệu Lục, Triệu Lục nói y không muốn nhìn thấy người ta sống tốt hơn y.

Thật sự là một tiểu nhân âm hiểm, chúng ta phải cách xa hắn một chút, bằng không không chừng ngày nào đó đã bị y bán đi.

”Hai người nói xong đi xa.”Thật sự là thối chết rồi.” Khoảnh khắc Vương lão nhị cởi giày, Lý Thúc Hà quả thực cho rằng mình sẽ bị hun chết.Lý Trọng Hải lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Lý Bá Sơn, dùng thanh âm chỉ có một người có thể nghe thấy nói: “Huynh xem, Triệu Lục kia có phải là người đâm Đại Ngưu hay không?”Lý Bá Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: “Chắc chắn là đúng rồi, đáng hận chính là thủ phạm ở ngay trước mắt, ta lại không có biện pháp báo thù cho Đại Ngưu.

”Lý Trọng Hải an ủi: “Còn núi xanh, không sợ không có củi đốt.

Chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại tìm Triệu Lục kia báo thù, hiện tại việc cấp bách, vẫn nên nghỉ ngơi hết đêm này đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.