Long Uy Chiến Thần

Chương 642“Sắp thôi, em với Dư Hân cũng định sinh con rồi.” Lê Uy Long chỉ có thể nói thế.

“Tôi còn có một vấn đề không hiểu, cậu đã là tướng ba sao rồi, sao vẫn ở rể thế? Với thân phận của cậu, không cần phải thế.” Lê Hồng Ngọc tò mò hỏi.

“Năm đó khi em đi ở rể thì cũng bị lấy mất binh quyền, không có quyền chức gì.” Lê Uy Long nói.

“Thì ra là thế. Vậy cậu khôi phục chức vị từ bao giờ thế?” Lê Hồng Ngọc lại hỏi.

“Thời gian trước, khi có quân địch xâm phạn biên giới phía Tây, em đã khôi phục chức vị.” Lê Uy Long nói.

“Cậu nhận mệnh lệnh lúc lâm nguy!” Lê Hồng Ngọc nói.

“Coi là thế đi ạ, trước đó em vẫn luôn ở biên giới phía Tây, chỉ có em có thể phá vỡ thế trận.” Lê Uy Long nói.

Chỉ chốc lát sau, đoàn xe của Lê Uy Long đã tới trước trường trung học số một Đà Lạt.

Lúc này, đại lão các giới của Đà Lạt và ông lớn của cục Giáo dục Trần Quốc Sáng cũng đã đứng ở trước cổng trường đợi khá lâu rồi.

Vì họ đều biết Lê Hồng Ngọc được một tướng soái hộ quốc bảo vệ.

Lê Hồng Ngọc thấy bao nhiêu ông lớn đều đang đứng đợi một cách cung kính ở trước cổng thì hoảng hồn.

“Hôm nay là ngày gì thế, sao trường học lại có nhiều ông lớn thế kia?” Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi.

“Nếu không nằm ngoài dự tính của tôi thì họ ra đây để chào đón cô về trường đó.” Lê Uy Long nói.

“Tôi chỉ là một giáo viên bình thường, nào có tài cán gì mà đáng để các công lớn tới hoan nghênh thế?” Lê Hồng Ngọc không hiểu, hỏi.

“Có thể vì họ biết cô có một học trò là tướng ba sao đó.” Lê Uy Long nói.

“Vậy là do tôi được hưởng phúc của cậu rồi.” Lê Hồng Ngọc nói.

“Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, chuẩn bị xuống xe thôi.” Lê Uy Long đã phanh xe dừng lại.

Những ông lớn nọ thấy có nhiều xe díp hộ tống Lê Hồng Ngọc tới trường thế thì càng tin cô là giáo viên của tướng hộ quốc.

Không còn nghi ngờ gì, đoàn xe này là do người ấy sắp xếp!

Lúc này, đoàn xe của Lê Uy Long đã dừng lại hết.

Sau đó, các hộ vệ đều xuống xe, đứng canh ở hai bên.

Những hộ vệ này có nhiệm vụ là bảo vệ Lê Uy Long, ai nấy trang bị súng đạm, đề phòng có người tập kích.

Những ông lớn đứng đợi trước cổng thấy những hộ vệ trang bị vũ trang này thì toát mồ hôi hột.

Có thể điều động nhiều hộ vệ có vũ trang như thế, trừ tướng hộ quốc ra thì còn ai nữa?

Lúc này, Lê Uy Long bắt đầu xuống xe, tự mình kéo cửa xe cho Lê Hồng Ngọc, mời cô xuống xe.

Các ông lớn thấy Lê Uy Long tự mình mở cửa xe cho Lê Hồng Ngọc, tự mình đưa cô tới thì càng ngạc nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.