Long Uy Chiến Thần

Chương 640“Cô Lê Hồng Ngọc, học sinh của cô tới dưới lầu rồi, chúng ta mau xuống thôi!” Lưu Bảo Thông nhìn qua cửa sổ, thấy đoàn xe của Lê Uy Long đã tới, liền nói với Lê Hồng Ngọc.

“Được, chúng ta xuống thôi.” Lê Hồng Ngọc nói.

Lưu Bảo Thông và Lê Hồng Ngọc đi xuống lầu.

Lê Hùng Thanh và Bạch Liên thấy con gái có thể lấy lại chức vị giáo viên thì cũng rất mừng, đi cùng cô xuống lầu.

Xuống tới lầu, Lê Hồng Ngọc, Lê Hùng Thanh và Bạch Liên thấy tot đem tới nhiều hộ vệ vũ trang kĩ càng thì sững sờ.

“Chào buổi sáng, cô Dung, mau lên xe thôi, em đưa cô tới trường.” Lê Uy Long đứng cạnh xe, nói.

“Sao cậu đưa nhiều người tới thế? Họ là ai vậy?” Lê Hồng Ngọc hỏi.

“Họ là hộ vệ của em.” Lê Uy Long thản nhiên nói, không định giấu diếm.

“Cậu có nhiều hộ vệ thế sao?” Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi.

“Vâng.” Lê Uy Long nói.

“Rốt cuộc cậu có thân phận gì thế? Sao lại có nhiều hộ vệ thế này?” Lê Hồng Ngọc hỏi.

“Cô lên xe trước đi, em nói với cô sau!” Lê Uy Long nói.

“Bác trai, bác gái, hai người có muốn tới trường cùng không?” Lê Uy Long lại hỏi Lê Hùng Thanh và Bạch Liên.

“Hai bác không đi đâu, các cháu đi đi!” Lê Hùng Thanh bừng tỉnh, nói.

“Đúng, các cháu đi là được, Lê Hồng Ngọc cũng không phải trẻ con nữa, hai bác đi theo nó thành ra lại yểu điệu quá.” Bạch Liên cũng nói.

“Được, vậy hai bác về trước đi, cô Lê Hồng Ngọc giao cho cháu là được.” Lê Uy Long nói.

Lê Hùng Thanh và Bạch Liên không vội về, mà đợi đoàn xe của Lê Uy Long rời đi rồi mới lên lầu.

“Vĩnh Thiên rốt cuộc có thân phận gì nhỉ, sao lại có nhiều hộ vệ thế?” Lúc lên lầu, Bạch Liên nói.

“Tôi cũng không biết, nhưng nhìn thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản gì!” Lê Hùng Thanh nói.

Lúc này, trên xe, Lê Hồng Ngọc cũng bắt đầu hỏi Lê Uy Long: “Vĩnh Thiên, rốt cuộc cậu có thân phận gì thế? Có thể nói cho cô không?”

“Em là tướng ba sao.” Lê Uy Long cảm thấy nếu đã nói cho Chu Nhược Mai mình là tướng ba sao rồi thì phải thống nhất lời nói, cũng phải nói với cô Lê Hồng Ngọc như thế, nếu không sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

“Cái gì cơ? Thế mà cậu lại là tướng ba sao á?” dù Lê Uy Long nói thế cũng khiến Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên.

“Vâng, nếu không sao em lại có nhiều hộ vệ đi theo thế được?” Lê Uy Long nói.

“Cậu có tiền đồ quá, tôi rất vinh hạnh vì có học trò như cậu.” Lê Hồng Ngọc vui mừng nói, cô không thể ngờ được bản thân lại có một học trò là tướng ba sao!

“Đều nhờ cô dạy dỗ cả!” Lê Uy Long nói.

“Tướng ba sao tự mình đưa tôi tới trường, việc này vinh hạnh biết bao!” Lê Hồng Ngọc nói.

“Không có sự dạy dỗ năm xưa của cô, sẽ không có tướng ba sao bây giờ, em đưa ân sư tới trường là chuyện nên làm.” Lê Uy Long nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.