Không Xong! Ký Chủ Lại Không Được Bình Thường Rồi!

Chương 2“Xong rồi xong rồi, ký chủ biến thành kẻ ngu, những hệ thống như chúng ta dù có lợi hại hơn nữa cũng vô ích.

“”Các ngươi không có hệ thống có thể trị cho ký chủ sao?””Ngươi đừng suy nghĩ nữa, ý thức của ký chủ là bị hệ thống ăn, dù chúng ta có lợi hại cũng không có cách nào tu bổ cho ký chủ được.

“”A? Vậy không phải chúng ta xong rồi sao!””Các ngươi yên tĩnh một chút đi, ta mới vừa kiểm tra thân thể của ký chủ một chút, có lẽ tiếp theo tinh thần của ký chủ sẽ không thể nào ổn định được nữa.

“”Có ý gì, ký chủ không phải người ngu, biến thành bệnh tâm thần?””Không khác gì mấy,” Điểm sáng thở dài: “Nếu như chúng ta lại tiếp tục đánh nhau, hoặc là cùng lúc xuất hiện, ký chủ không chịu nổi, cuối cùng vẫn chết.

“Những lời này tất cả hệ thông đều trầm mặc, bọn nó dùng ánh mắt tức giận nhìn cái tên hệ thống vừa mới ăn trộm ý thức của ký chủ.

Hận không thể nuốt sống nó.

Điểm sáng yếu ớt kia rất nhanh cũng phản ứng lại mình đã làm sai chuyện, nó co thành một đoàn không dám lên tiếng.

“Vậy chúng ta làm thế nào đây?” Một hệ thống hỏi.

Điểm sáng mới vừa kiểm tra thân thể cho ký chủ trả lời: “Ta thấy biện pháp tốt nhất chính là để cho một số hệ thống tự động thối lui ra, như vậy trạng thái tinh thần của ký chủ mới có thể ổn định lại một chút, nhưng thối lui ra đồng nghĩa với chết, cho nên! “”Nếu như mọi người đều không muốn chết, vậy phải đoàn kết lại, bây giờ thân thể của ký chủ vừa lúc có thể chứa được những hệ thống chúng ta.

“Trải qua trận chiến loạn mới vừa rồi, bây giờ hệ thống ở lại chỉ có mấy trăm.

“Chẳng qua, nhiều hệ thống chúng ta đồng thời xuất hiện, ký chủ vẫn có nguy hiểm tử vong.

“”Theo ta quan sát có không ít hệ thống chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là có thể rời đi, mà có hệ thống thì bị trói buộc suốt đời, hơn nữa rất nhiều phần thưởng của hệ thống đều chồng lên nhau.

“”Không bằng chúng ta để cho hệ thống có nhiệm vụ tương đối đơn giản tới trước, sau đó làm xong nhiệm vụ thì từng cái rời đi?””Như vậy, trạng thái tinh thần của ký chủ sẽ dần thêm ổn định, hệ thống có nhiệm vụ tương đối khó cũng không cần gấp.

“”Ta là hệ thống Tu tiên, dưới sự giúp đỡ của ta tuổi thọ của ký chủ sẽ trở nên dài ra, mọi người đều sẽ có cơ hội làm nhiệm vụ với ký chủ.

“”Mọi người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào?”Lời này vừa ra, đông đảo hệ thống dồn dập vận dụng cái đầu máy móc của mình tự hỏi.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.