Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi

Chương 9翻车 Lật xe (gặp thất bại/ sự cố): Chủ yếu biểu thị tình huống khiến một người lộ bản chất, bị tự vả hoặc không biết giấu mặt đi đâu.

Sập phòng/ sập nhà: thần tượng quen bạn trai hoặc bạn gái, hoặc bị vướng vào scandal, tai tiếng nào đó.

Hắt nước bẩn có thể hiểu là việc tung tin đồn ác ý, sai sự thật nhằm hạ bệ và quấy nhiễu sự nghiệp của người khác.

“Hoài niệm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.